Ludzie i Instytucje

LISTA CZŁONKÓW SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA FINANSOWEGO

 

   

1. Alfred Bujara

 


Krajowy Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

 

Przewodniczący

2. Joanna Czarnecka

PKO Bank Polski SA

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem

3. Grzegorz Ducin

Plus Bank SA

 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

4. Ewa Fizyta

Sekcja Banków Średniej Wielkości
i Oddziałów Kredytowych, Związek Banków Polskich

Przewodnicząca Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych

 

5. Jacek Fotek

 

Giełda Papierów Wartościowych

Wiceprezes Zarządu

6. Katarzyna Freyer-     Stryjak

SGB-Bank SA

 

Kierownik Biura Rozwoju Kadr, Departament Rozwoju Kadr i Komunikacji

 

7. Bartłomiej Górniak

Bank Pekao SA

 

Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą

 

8. dr Krzysztof             Grabowski

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 

 

Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego

 

 

9. Włodzimierz             Grudziński

 

Związek Banków Polskich

Pełnomocnik, Doradca Zarządu

 

10. prof. dr hab.          Małgorzata
 Iwanicz-Drozdowska

 

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Kierownik Zakładu Systemu Finansowego, Instytut Finansów

 

11. Anna Kęsik

 

 ING Bank Śląski S.A.

Dyrektor Centrum ds. Doświadczeń Kandydatów i Pracowników

12. Teresa Kudlicka

Bank Spółdzielczy w Płońsku

 

Prezes Zarządu

 

 

13. Marek Kupiec

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (woj. Mazowieckie)  

Przewodniczący Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych

Członek WRDS

 

14. Magdalena Legęć

 

BGŻ BNP Paribas SA

Wiceprezes Zarządu

15. Andrzej Maciążek

 

Polska Izba Ubezpieczeń

 

Wiceprezes Zarządu

 

16. Krystyna               Majerczyk-Żabówka

 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Prezes Zarządu

17. Waldemar                Markiewicz

Izba Domów Maklerskich

Prezes Zarządu

18. Teresa Nowak

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

 

Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

 

19. prof. dr hab.            Krzysztof Opolski

 

Uniwersytet Warszawski

Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości

 

20. Zuzanna Piasecka

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Departamentu HR

 

21. Filip Pietkiewicz-      Bednarek

 

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Dyrektor ds. Komunikacji

 

22. Krzysztof                Pietraszkiewicz

 

Związek Banków Polskich

Prezes Zarządu

 

23. Piotr Polak

 

Rada Pracowników Banku Ochrony Środowiska SA

Przewodniczący Rady Pracowników BOŚ SA

 

24. Paulina                    Rutkowska

 

mBank SA

Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji

 

25. Małgorzata              Różalska

 

Forum Związków Zawodowych

Przedstawiciel Związku Zawodowego Banku Pekao SA

 

26. Anna    Starostecka-Kaczmarek

 

Raiffeisen Bank Polska 

Dyrektor ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 

27. Barbara Stęchły

 

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

 

28. Monika                    Stołowska

 

Alior Bank SA

Dyrektor Departamentu HR Centrala

29. Marcin Stroński

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, 

Sekretarz

 

30. prof. dr hab. Jan     Szambelańczyk

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej

 

31. Magdalena    Sztajnberg

 

 PZU SA/PZU Życie SA

Dyrektor ds. Biznes Partneringu

 

32. Mariola
    Szymańska- Koszczyc

 

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Wicerezes Zarządu

 

33. prof. dr hab.            Tadeusz                  Winkler-Drews

 

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń 

 

34. prof. dr hab. inż.       Jerzy Woźnicki

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Członek Prezydium KRASP

 

35. Katarzyna                Żmudzka

 

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr

 

Członkowie Obserwatorzy

 

   

 

36. Agnieszka    Kociszewska

 

Ministerstwo Finansów

Wydział Sektora Bankowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego

 

37. Joanna Ratajczak

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy PZU

 

38. Małgorzata              Szelest

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

 

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Banku Citi-Handlowy

Wykonanie: Faal.pl