O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE


Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Odpłatność: 1840 zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)

Termin: 07.12.2017 - 08.12.2017