ZMIANIA ADRESU SIEDZIBY FUNDACJI WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy, że Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB), z dniem 1 listopada 2018 zmienia adres siedziby na:

 

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

ul. Solec 38 lok. 104

00-394 Warszawa

 

Numer telefonu pozostaje bez zmian.

Numery KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

Uprzejmie prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres siedziby WIB.

W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że od 1 listopada 2018 administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104; 00-394 Warszawa. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@wib.org.pl

 

 

Nowa Siedziba Warszawskiego Instytutu Bankowości przy ul. Solec 38 lok 104