Zespół WIBKrzysztof Kokot - Prezes Zarządu
 
Mariola Szymańska-Koszczyc - Wiceprezes Zarządu, Animator SRK SF
 
Waldemar Zbytek - Wiceprezes Zarządu
 
 
Małgorzata Gromiec - Dyrektor ds. Projektów Rozwojowo-Doradczych, Członek Komitetu Sterującego SRK SF
 
 Urszula Jaworska - Dyrektor ds. Relacji z Klientami      
 
Joanna Grobelny - Menedżer Projektów Szkoleniowych, Menedżer Projektu FINSIM 4.0
                                   
Magdalena Binkowska - Specjalista ds. Technologii Edukacyjnych
                                    
   
Renata Sieniawska - Organizator Szkoleń
 
 
 
Urszula Szulc - Dyrektor Projektu BAKCYL, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości
 
Magdalena Więcek - Koordynator Projektu BAKCYL
 
Alicja Zaczek-Żmijewska  - Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych
 
Paweł Charkiewicz - Specjalista ds. Marketingu
 
Tomasz Jankowski - Główny Księgowy
 
Andrzej Szczepankowski - Kierownik ds. Organizacji i Administracji
 
Piotr Zgódka - Informatyk 
                                 
                                   
    
 
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład WIB:
 
dr Lech Kurkliński - Dyrektor Ośrodka
 
  prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Sekretarz Naukowy