Certyfikacja Dealerów Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska

Czym jest?

  • Określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce
  • Wszechstronnie i praktycznie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych, poprzez zdobycie umiejętności posługiwania się metodami  i technikami wykorzystywanymi na rynkach walutowych, pieniężnych, obligacji oraz ich pochodnych
  • Weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla  uczestników rynków finansowych, pracujących  w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
  • Certyfikat Dealera WIB/ ACI Polska jest sygnowany wspólnie przez WIB i Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Dla kogo?

  • Certyfikat jest narzędziem rozwoju zawodowego dla dealerów bankowych z krótkim stażem oraz osób przygotowujących się do podjęcia zawodu dealera rynków finansowych. Polecamy ją również partnerom banków - uczestnikom rynków finansowych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych

Jak zdobyć certyfikat?

  • Aby zdobyć certyfikat, należy wziąć udział w szkoleniu i zdać egzamin, który sprawdza wiedzę i umiejętności wymagane od certyfikowanych dealerów. Egzamin odbywa się w formie pisemnej: pytania testowe i krótkie zadania.  Nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwa komisja egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli WIB i ACI Polska.

Jak przygotować się do egzaminu?

  • Programem przygotowującym do zdania egzaminu i uzyskania Certyfikatu jest Studium Dealerów Rynków Finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem Studium sprawuje ACI Polska. Studium rokrocznie uzyskuje bardzo wysokie oceny (oscyluje w przedziale 4.4-4.8, w skali 1-5)

Wartość certyfikatu na rynku

Tradycja Studium Dealerów Rynków Finansowych w WIB sięga 1998 roku. Od tego czasu zostało zrealizowanych 23 edycje programu, w tym w formule szkolenia zamkniętego. Łącznie, dzięki udziałowi w Studium, ponad 520 pracowników banków, innych instytucji finansowych i przedsiębiorstw podwyższyło swoje kompetencje zawodowe, 423 z nich zdobyło Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska. Certyfikat, po blisko 20 latach  funkcjonowania, jest dobrze rozpoznawalny i ceniony w sektorze finansowym, szczególnie w bankowości. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji, rozwoju i awansu pracowników. W kilku udział w Studium i uzyskanie certyfikatu to obowiązkowy etap szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników w obszarze dealingu.

 Weź udział w szkoleniu