Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Czym jest?

Do kogo?

  • Certyfikacja jest adresowana do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych: sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, a także kasjerodysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami sprzedaży usług bankowych, a także pracowników instytucji finansowych i firm wspópracujących z bankami,  firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych,  oraz studentów, którzy wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z sektorem finansowym.

Jak zdobyć certyfikat?

  • Aby zdobyć Certyfikat Konsultanta ds. Finansowych należy przystąpić do egzaminu pisemnego (w formie testu) i ustnego. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) i pytań ustnych  do pobrania tutaj. W celu lepszego sprawdzenia umiejętności w ramach egzaminu ustnego, na 3 zadawane pytania, jedno dotyczy wiedzy, a dwa konkretnych przypadków (tzw. „case’ów”). Drugi etap uzyskiwania certyfikatu to ocena umiejętności oraz postaw pracownika (nie objętych egzaminem) przez pracodawcę. Pracodawca musi potwierdzić oba wymienione elementy na wystandaryzowanym wniosku. Finalna ocena składa się z 3 elementów: wyniku egzaminu ZBP, oceny pracodawcy na temat umiejętności pracownika oraz oceny pracodawcy na temat postaw pracownika. Uzyskanie pozytywnej oceny we wszystkich tych trzech przypadkach upoważnia ZBP do wystawienia Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

 Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania certyfikatu?

  • WIB realizuje program szkoleniowy przygotowujący do egzaminu w formule wewnętrznej, wyłącznie na zlecenie Klienta. Instytucje zainteresowane tym stopniem zawodowym prosimy o kontakt z Opiekunem modułu.

 

Pliki do pobrania:

Wymogi egzaminacyjne

Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) i pytań ustnych

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej