PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach

Ewidencja bankowa bez tajemnic

 Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=532986&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zapoznasz się z zasadami rachunkowości bankowej
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji bankowej oraz będziesz potrafił wskazać, gdzie i jak ewidencjonowane zdarzenia są prezentowane w sprawozdaniu finansowym na poziomie podstawowym
 • Będziesz rozumiał podstawowe kategorie rachunkowości i sprawozdawczości banków i umiał je zinterpretować
 • Będziesz znał ostatnie zmiany w rachunkowości banków oraz wzorcowym planie kont

Komu polecamy szkolenie?

 • Osobom, zamierzającym rozpocząć pracę lub startującym w sektorze bankowym
 • Pracownikom instytucji finansowych, obejmującym nowe obowiązki z obszaru rachunkowości bankowej

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z rachunkowości i finansów


Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji, popartej licznymi ćwiczeniami w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych typowych w działalności bankowej, przy wykorzystaniu wzorcowego planu kont.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Grażyna Machula

DRUKUJ