PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Studium Dealerów Rynków Finansowych

W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska


 Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=533061&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


 Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla tego obszaru: MIFID/MIFID II, MIFIR, MREL, MAR, wymogi kapitałowe. W szczególności będziesz potrafił/a:

 • zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
 • scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
 • wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
 • opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
 • opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
 • scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
 • Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?


 • Dealerom korporacyjnym,  traderom korporacyjnym,  pracownikom middle office i back office w bankach
 • Specjalistom rynków finansowych w instytucjach finansowych
 • Specjalistom z obszaru ryzyka, compliance w bankach
 • Pracownikom centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych
 • Pracownikom komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym

Jak przebiegają zajęcia?


Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się w siedzibie i z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio co 2 tygodnie (8 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć

 Kto prowadzi szkolenie?


Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.

 

DRUKUJ