PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Studium Dealerów Rynków Finansowych

W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych. W szczególności będziesz potrafił:

 • zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
 • scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
 • wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
 • opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych oraz operacji instrumentów pochodnych
 • opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
 • scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
 • Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

 • Dealerom bankowym z krótkim stażem (do 3 lat)
 • Specjalistom zatrudnionym przez partnerów banków - uczestników rynków finansowych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
 • Osobom, przygotowującym się do podjęcia zawodu dealera rynków finansowych

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się w siedzibie i z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio co 2 tygodnie (8 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć

Kto prowadzi szkolenie?

Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.

DRUKUJ