PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Zarządzanie bilansem banku a transferowa cena funduszy w aspekcie najnowszych wymogów regulacyjnych 


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Uporządkujesz wiedzę na temat znaczenia systemu FTP w zarządzaniu bankiem
 • Poznasz najnowsze trendy w zasadach organizacji systemu FTP w bankach europejskich.
 • Szczegółowo zapoznasz się z zaleceniami instytucji nadzorczych (Komitet bazylejski, EBA, CEBS, KNF) odnośnie systemów transferowej ceny funduszy, w tym alokacji korzyści i  kosztów płynności
 • Nauczysz się rozróżniać komponent transferu ogólnego ryzyka stóp procentowych i transferu kosztów płynności.
 • Poznasz praktyczne przykłady zastosowania modeli transferu ryzyka stóp procentowych i alokacji kosztów płynności w zarządzaniu bankiem

Komu polecamy szkolenie?

 • Specjalistom i menedżerom zaangażowanych w utrzymanie i rozwój systemów zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym oraz ryzykiem stóp procentowych i ryzykiem płynności, w tym w szczególności z obszarów: skarbu, controllingu, zarządzania ryzykiem i rozwoju produktów bankowych, pracowników audytu odpowiedzialnych za nadzór nad tymi obszarami
 • Specjalistom firm IT rozwijających systemy wspomagania zarzadzania w bankach

Wymagania wstępne: dobra znajomość produktów bankowych i instrumentów finansowych


Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładu z aktywnym udziałem uczestników (omawianie i wyjaśnianie pytań dotyczących praktycznego funkcjonowania ALM i FTP w poszczególnych instytucjach) oraz case study (w każdym dniu szkolenia) mających na celu pokazania praktycznych aspektów systemu transferowej ceny funduszy w zarządzaniu bankiem oraz spełnienia zaleceń instytucji nadzorczych

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Wojciech Orliński