PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV

Bazylea III/ CRR, czyli co się zmieniło w podejściu do wyliczania wymogów kapitałowych

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=249071&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.

 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zdefiniować nowe współczynniki kapitałowe
 • Określić łączny wymóg z tytułu buforów kapitałowych
 • Wyznaczyć podstawowe składniki poszczególnych warstw kapitału zgodnie z CRR
 • Zidentyfikować podstawowe różnice i podobieństwa w wyznaczaniu nowych miar adekwatności kapitałowej w Bazylei III i CRR/ CRD
 • Wyliczyć limit koncentracji dużych zaangażowań
 • Wyznaczyć wskaźnik dźwigni oraz nowe miary płynności

Komu polecamy szkolenie?


 • Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową
 • Specjalistom odpowiedzialnym za sprawozdawczość 
 • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ww. obszarów

Jak przebiegają zajęcia?


Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi. W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia w podziale na zespoły.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


Ewa Renz