PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Rozpatrywanie reklamacji przez instytucje rynku finansowego – problemy praktyczne

Czyli co w procesie reklamacji zmieniło się w 2018 roku

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych. (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=273464&preview=1). Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy pism klientów zawierających zarzuty dotyczące działalności banku
  • Nauczysz się identyfikować istotę problemu, tworzyć prawidłową odpowiedz na reklamację, analizować pisma nie będące reklamacjami i prawidłowo je kwalifikować do dalszego trybu postepowania, definiować potrzeby klienta
  • Zapoznasz się z zasadami udzielania odpowiedzi na skargi klientów wnoszone do ADR i nadzorców

Komu polecamy szkolenie?


  • Specjalistom odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na reklamację, compliance, audyt wewnętrzny
  • Kadrze kierowniczej średniego szczebla – dyrektorom oddziałów

Jak przebiegają zajęcia?


Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z elementami dyskusji i wspólnego rozwiązywania case'ów.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


Katarzyna Marczyńska - doświadczony radca prawny i wieloletni Arbiter bankowy