O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV

 • Proces planowania finansowego (8 h)
  • Główne wyzwania planowania finansowego: klient bogaty i prowadzący działalność gospodarczą
  • Wskazanie najlepszych praktyk i kierunków rozwoju
  • Przegląd rynku lokalnego i międzynarodowego
  • Zagadnienia etyczne związane z planowaniem finansowym
 • Makroekonomia i globalny rynek finansowy (16 h)
  • Polityka fiskalna, teoria i procesy decyzyjne
  • Polityka pieniężna, teoria i procesy decyzyjne
 • Finanse behawioralne (8 h)
  • Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
  • Jak  uracjonalnić proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe (6 h)
  • Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
  • Ubezpieczenia życiowe
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: emerytury i strategie emerytalne (6 h)
  • Aktualny system emerytalny (3 filary): możliwości i ograniczenia
  • Przegląd instrumentów (IKZE/IKE, PPE)
  • Strategie emerytalne
  • Case studies
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: inwestycje i strategie inwestycyjne (20 h)
  • Przegląd instrumentów akcje, dług, instrumenty pochodne.
  • Wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych.
  • Miary ryzyka i stopy zwrotu podstawą planowania i zarządzania inwestycją. Korelacja. Dywersyfikacja.
  • Strategie inwestycyjne jako instrument zarządzania inwestycją
  • Strategie opcyjnie.
  • Gry inwestycyjne.  Zarządzanie strategią inwestycyjną
 • Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców (8 h)
  • Rynek walutowy (FOREX)
  • Rynek surowców:
  • Inwestycje pośrednie na rynku surowców
 • Inwestycje alternatywne: nieruchomości (6 h)
  • Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Przegląd instrumentów inwestycyjnych na rynku nieruchomości
  • Strategie długoterminowego inwestowania w nieruchomości:
  • Case studies
 • Inwestycje private equity (6 h)
  • Rynek niepubliczny
  • Inwestowanie na rynku private equity
  • Rynek venture capital: business angels
  • Przegląd instrumentów
  • Strategie
 • Optymalizacja podatkowa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego (16 h)
  • Zysk bez ryzyka czyli wykorzystanie spółek osobowych do realizacji działalności gospodarczej – spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa
  • Holding podatkowy, Fundusz Inwestycji Zamkniętych, Struktury międzynarodowe (Holandia, Cypr, Luksemburg), a może Fundacja bądź Trust
  • Optymalne formy obniżenia podstawy opodatkowania
  • Efektywne formy finansowania działalności oraz ektywne formy zatrudnienia kadry kierowniczej (ZUS, PIT), w tym opcje na akcje oraz ubezpieczeniowe produkty motywacyjne
  • Optymalne formy wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów a sprzedaż majątku)
  • Transfer międzypokoleniowy, w tym wehikuły ubezpieczeniowe
 • Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku, z wykorzystaniem kalkulatora finansowego (8 h)
 • Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta (16 h)
  • Rynek finansowy: przegląd istotnych cech dla zarządzania portfelem
  • Kompleksowa analiza profilu klienta
  • Kompleksowa analiza potrzeb klienta
  • Ocena sytuacji zastanej oraz modyfikacje z zastosowaniem podejścia portfelowego
  • Finansowanie potrzeb: przegląd instrumentów
  • Tworzenie strategii inwestycyjnych opartych na klasach aktywów
  • Zarządzanie płynnością a konstrukcja struktury portfela
  • Monitoring portfela: płynność, duration, ryzyko kredytowe, zmienność
  • Stres testy portfela
 • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
  • Studia przypadku
 • Planowanie finansowe dla przedsiębiorców: podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych (20 h)
  • Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
  • Analiza źródeł i użycia funduszy (kapitałów) wg bilansu przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie i analiza sprawozdania z przepływów gotówki
  • Analiza kapitału pracującego
  • Jak przeanalizować i ocenić zewnętrzne potrzeby finansowe w przedsiębiorstwie
  • Ocena perspektyw ekonomiczno-finansowych dla właściciela biznesu
  • Jak przygotować kompletną i zintegrowaną propozycję planu finansowego dla właściciela biznesu
  • Jak koordynować plan ekonomiczno-finansowy
  • Planowanie finansowe długów biznesowych
  • Wybrane aspekty fiskalne planowania długów biznesowych
  • Podstawy analizy i oceny zmian długów i ich przepływów
  • Arbitraż kapitału dłużnego w okresie kosztu kapitału
  • Definiowanie i przygotowanie oferty finansowej po stronie kapitału (własnego) klienta
  • Pojęcia: fuzji i przejęć, wykupów, dźwigni finansowej, wykupów menedżerskich, ofert publicznych (IBOs).
  • Jak zarządzać udziałami i akcjami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
  • Definicja i charakterystyka firm mieszczących się w określeniu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
  • Wybrane zaawansowane zagadnienia z zarządzania korporacjami, różnice między pojęciami: trust, holding i fundacja
  • Analiza aplikacji ubezpieczenia biznesu dla firm sektora SME
 • Warsztaty w planowaniu finansowym: opracowanie i  prezentacja planu finansowego klientowi, zastosowanie kalkulatora finansowego (16 h)