Warszawski Instytut Bankowości certyfikowany do Standardu z Potrójnym E

Miło nam poinformować naszych Klientów, że w maju 2017 r. Warszawski Instytut Bankowości uzyskał reakredytację
European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) dla
Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3 E (Standardu z Potrójnym E).  Jesteśmy jednym z pierwszych w Europie instytutów bankowych mogących poszczycić się spełnianiem nowych wymogów kwalifikacyjnych dla certyfikatów EFCB 3E.

 

(na zdjęciu od lewej: Prezes EBTN - Colin Morrison, Josep Soler Rada Dyrektorów EFPA, Wiceprezes Zarządu WIB Mariola Szymańska-Koszczyc, źródło Twitter)

Standard z Potrójnym E (Triple E Standard) to potwierdzenie wysokiej jakości dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Oficjalne dokumenty potwierdzające reakredytację były uroczyście wręczane uhonorowanym nimi dwóm instytucjom, w tym WIB, w katalońskim Sitges pod koniec czerwca br. podczas Walnego Zgromadzenia członków EBTN.