XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W tegorocznej edycji Forum, które odbywa się w dniach 4-8 września br. w Nowym Sączu bierze udział blisko 400 liderów z 43 państw m.in. Unii Europejskiej, ale także Europy Wschodniej, Rosji Kaukazu. Uczestnikami Forum są młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze. W spotkaniu uczestniczy m.in. Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek. Partnerem FEML jest Projekt sektorowy "Bankowcy dla Edukacji" oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego.

Celem, który przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów jest stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro.

Trzeciego dnia FEML 2017, z uczestnikami konferencji spotkał się Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który w ramach cyklu "Poranna kawa z praktykami biznesu, nauki i polityki" przeprowadził warsztat pt. "Polska, Gospodarka, Bankowość - trendy i wyzwania".

W tym samym dniu, w części popołudniowej udział wziął Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości (operatora Projektu BdE) - Waldemar Zbytek. Uczestniczył on w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca nauki z biznesem" w towarzystwie m.in. Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotra Dardzińskiego, a także Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kompetencji w irlandzkiej Izbie Reprezentantów - Fioną O’Loughlin. Podczas dyskusji omawiano m.in. projekt ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, zakładającej wzmocnienie i ustanowienie zasad kooperacji między uczelniami wyższymi a środowiskiej biznesowym, zaś Wiceprezes WIB przedstawił również istotę i cel działania SRK SF.

Ostatniego dnia Forum, uczestnicy przenieśli się do Krynicy Zdrój, gdzie wysłuchali dyskusji "Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość". Udział w niej wzięli oprócz Prezesa ZBP, również m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Krzysztof Michałkiewicz, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy - Oleksander Yarema, Prezes Zarządu, Nationale Nederlanden - Grzegorz Chłopek oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - prof. dr hab. Marek Rocki.

Panel dotyczył roli pracodawców i pracowników w tworzeniu krajowego kapitału rozwojowego, prezentacji przykładów mechanizmów prooszczędnościowych, kreowaniu specjalnych programów edukacyjnych łączących szkolnictwo z potrzebami rynku pracy. Prezes ZBP przedstawił na przykładzie Projektu sektorowego BdE, w jaki sposób sektor finansowy angażuje się w obszarze działań edukacyjnych.