Ruszyło 38 Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA

Po raz 38. wystartowaliśmy ze Studium EFPA EFA poziom III. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do intensywnej nauki!

 

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III

Poziom ten potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta. Doradca EFPA EFA powinien także trafnie rozpoznawać sytuacje, w których należy zwrócić się o pomoc do ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach. Na zakończenie Studium, uczestnicy przystępują do międzynarodowego egzaminu i otrzymują Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA (European Financial Advisor).

Więcej informacji.

WIB Pomagamy się Rozwijać!