Studium Dealerów Rynków Finansowych

Już po raz 24. do nauki przystąpiła grupa pracowników banków, zainteresowanych zdobyciem Certyfikatu Dealera Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska.

 

Certyfikat określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce, wszechstronnie i praktycznie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych, poprzez zdobycie umiejętności posługiwania się metodami  i technikami wykorzystywanymi na rynkach walutowych, pieniężnych, obligacji oraz ich pochodnych. Ponadto, weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla uczestników rynków finansowych, pracujących  w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach.

 

Więcej na temat Studium dealerów rynków finansowych.