Wydawnictwa archiwalne

Bankowość dla praktyków. Europejski certyfikat bankowca EFCB

Pierwszy w Polsce podręcznik przygotowujący do egzaminów ECB EFCB, opracowany w formule samokształceniowej. Aktualność wymogów certyfikacyjnych i ich adekwatność dla dzisiejszej praktyki bankowej.

Wydanie III, uaktualnione, grudzień 2010 r.

Praca zbiorowa

Książka wydana w dwóch częściach, w miękkiej okładce.
Objętość: I część 365 stron, II część 333 stron.

Cena: 150,00 zł + 5% VAT

Zamówienie:

Nakład wyczerpany.

Z przedmowy Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich:

".. trzecie, uaktualnione wydanie "Bankowości dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB" to szczególny podręcznik i przewodnik dla osób, które pragną poszerzać, aktualizować i systematyzować wiedzę o rynku usług finansowych. Tegoroczne wydanie zawiera szereg nowych treści związanych z szybko zmieniającym się europejskim rynkiem usług finansowym. Zmiany tego rynku są następstwem, z jednej strony procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, ale też wynikiem kryzysu gospodarczego, który ogarnął cały glob jako skutek m.in. błędów w polityce gospodarczej i nadzorczej niektórych państw, jak również braku profesjonalizmu i odpowiedzialności kierownictw szeregu instytucji finansowych. Nie można spokojnie myśleć o przyszłości bez rzetelnej analizy przyczyn powstałej sytuacji oraz wypracowania programów naprawczych, a także rozwiązań minimalizujących ryzyko recydywy podobnych błędów. To zadanie regulatorów, nadzorców, uczonych, polityków, ale też finansistów, którym każdego dnia miliony osób powierzają swój los.
Bankowość to szczególny rodzaj odpowiedzialności. Wymaga ona od pracowników tej sfery wielkiego profesjonalizmu, a także wysokich walorów etycznych. Nie wolno nam o tym nigdy zapominać. Szczególnie, że niejednokrotnie stajemy w obliczu konfliktu interesów stron. Bankowcy muszą potrafić godzić oczekiwania inwestorów, deponentów, kredytobiorców oraz innych interesariuszy. Jak to osiągać? Zapewne poprzez zdobywanie wiedzy i upowszechnianie dobrych praktyk. Poszukiwanie i wdrażanie, po kryzysie, najlepszych rozwiązań dla rynku finansowego zajmie wiele lat. Czytelnicy przedkładanej zbiorowej pracy będą w tym procesie aktywnie uczestniczyć.
Jestem przekonany, że ta zbiorowa praca będzie pomocna nie tylko w zrozumieniu przyczyn kryzysu, ale też pomoże w podejmowaniu najlepszych decyzji w praktyce rynku finansowego. Wierzę jednocześnie, że dla wielu uczestników systemu standardów kwalifikacyjnych książka ta otworzy drogę do dalszego doskonalenia zawodowego, awansu i podejmowania kolejnych ważnych wyzwań życiowych i zawodowych..."

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

 

Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce
Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności (Materiały z konferencji)

Autor: Jolanta Zombirt

Warszawa 1999
Wydawca: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów

 

 

Studium bankowosci

Studium bankowości

Redakcja naukowa: Andrzej Sławiński
Recenzja naukowa: Mieczysław Puławski

Warszawa 1998
Wydawca: Warszawski Instytut Bankowości

 

 

Zarządzanie nowoczesnym bankiem I

Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian
Efektywne zarządzanie zmianami
Tom I

Autor: Diana McNaughton

Warszawa 1995
Wydawca: Warszawski Instytut Bankowości

 

 

Zarządzanie nowoczesnym bankiem II

Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian
Analiza sprawozdań finansowych
Tom II

Autorzy: Chris J. Baltrop, Diana McNaughton

Warszawa 1995
Wydawca: Warszawski Instytut Bankowości