Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Recenzent: Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Warszawa 2012

ISBN: 978-83-922099-2-8

Pobierz: TREŚĆ KSIĄŻKI