Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Autorzy: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Monika Marcinkowska

Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2013

ISBN 978-83-922099-3-5

Książka wydana w miękkiej okładce, objętość: 202 strony

Cena: 49,00 zł brutto + ewentualny koszty przesyłki (około 10,50 zl na terenie Polski)

Zamówienie:

Zamówienie można składać telefonicznie: 602 270 082 lub mailem aszczepankowski@wib.org.pl - Andrzej Szczepankowski
Prosimy o podanie adresu do wysyłki i danych do faktury

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej.
Jej recenzentem był prof. S. Flejterski. Publikacja ta dotyczy problematyki relacji sektora bankowego z interesariuszem publicznym w nowych, pokryzysowych uwarunkowaniach, w szczególności w świetle potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa.
Składa się z 4 rozdziałów poświęconych kolejno transformacji instytucjonalnego systemu bankowego (raporty: Larosière’a, Volckera, Vickersa, Liikanena oraz koncepcja Unii bankowej), teoretycznych aspektów budowania relacji banków z interesariuszem publicznym, pobudzającej i hamującej dla wzrostu makroekonomicznego roli uwarunkowań regulacyjnych dotyczących sektora bankowego, a także potrzeb lepszego wykorzystania banków w polityce gospodarczej Polski. Książka będzie dostępna w wybranych, specjalistycznych księgarniach.

Zapraszamy do zapoznania się z syntezą książki:


Pobierz