Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych

Książka wydana w twardej okładce
Objętość: 368 stron

Warszawa, 2001 r.

 

Z przedmowy do wydania polskiego Wojciecha Orlińskiego,
Członka Rady Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB:

Wystarczającą zachętą do lektury książki Heinza Riehla dla wszystkich, zainteresowanych realnym światem finansów mogłaby być jego biografia. Ponad 35 lat pracy w globalnej instytucji finansowej, jaką jest Citibank, oraz jego aktywność profesorska i ekspercka, wydają się wystarczającą rekomendacją. (...)

Pasję zawodową Heinza Riehla widać w determinacji w dążeniu do skuteczności przekazu jego przesłania, które dotyczy znaczenia zarządzania ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, a które streszcza on w następującym zdaniu: „Nadrzędnym celem edukacji w zarządzaniu ryzykiem, tak jak jest ono rozumiane w niniejszej książce, jest przekształcenie oportunistycznych uczestników transakcji w ludzi świadomych zależności ryzyko-dochód, którzy będą zachowywać się tak, jak gdyby to oni byli właścicielami firmy." Dążenie do skuteczności przekazu przejawia się także w sposobie, w jaki próbuje on przywiązać uwagę czytelnika. Liczne aforyzmy i historyjki „z życia wzięte" dają wytchnienie między systematycznymi partiami wykładu i przykładami liczbowymi ilustrującymi podstawowe terminy współczesnej bankowości nie tylko w zakresu rynków walutowych i pieniężnych.(...)

Jest jeszcze co najmniej jeden ważny powód, dla którego nie tylko zarządzający instytucjami finansowymi, lecz także szefowie korporacji przemysłowych działających w Polsce powinni zapoznać się z tą książką. Dynamiczny rozwój zastosowania instrumentów pochodnych obserwowany w rozwiniętych gospodarkach rynkowych od początku lat dziewięćdziesiątych stał się faktem również w Polsce. Dla bezpiecznego posługiwania się nimi ważna jest nie tylko znajomość konstrukcji każdego z nich, ale również stworzenie systemu pozwalającego na właściwy pomiar i kontrolę ryzyka, oraz mechanizmów uruchamiania procesów decyzyjnych w celu zapobiegania zjawiskom niepożądanym.