Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Autorzy: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

Recenzent naukowy prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

ISBN 978-83-922099-5-9

Książka wydana w miękkiej okładce, objętość: 196 stron