European Financial Services and Training Association, EBTN

EBTN

European Financial Services and Training Association, EBTN, założone w  1991 roku, jest największym stowarzyszeniem wiodących instytutów bankowych w Europie. Zrzeszająca 36 członków pełnych i 11 stowarzyszonych, ze wszystkich krajów europejskich i spoza Europy. Siedzibą stowarzyszenia jest Bruksela. EBTN działa jako centrum najlepszych praktyk i najwyższych standardów kwalifikacji, kompetencji, szkolenia zawodowego i rozwoju dla ludzi i organizacji europejskiego sektora usług finansowych. W swoim obszarze specjalizacji jest ważnym konsultantem i partnerem Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Bankowej. Wykorzystując finansowe wsparcie z funduszy europejskich, EBTN realizuje liczące się projekty w zakresie tworzenia i upowszechniania nowoczesnych rozwiązań kwalifikacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo i efektywność oferowania usług finansowych w Europie.