European Financial Planning Association, EFPA

EFPAEuropean Financial Planning Association, EFPA jest niezależną, pozarządową organizacją europejską, która opracowała i upowszechnia standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych w Europie. Jest największym tego typu stowarzyszeniem w Europie. Jest reprezentowana w 14 krajach europejskich i współpracuje z organizacjami w kolejnych 7. krajach. Ponad 20 tysięcy profesjonalistów w Europie posiada certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego EFA EFPA lub Europejskiego Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA. Misją EFPA jest wyznaczanie i promowanie wysokiej jakości standardów kompetencji oraz zachowań etycznych dla sektora doradztwa i planowania finansowego w całej Europie, z korzyścią dla instytucji finansowych, doradców i planistów oraz ich klientów.