Więcej o projekcie Triple E

Kwalifikacje kluczowych pracowników w sektorze usług finansowych powinny być oparte na najlepszych  praktykach rynkowych i odpowiadać na potrzeby środowiska pracy. Powinny być uzgodnione pomiędzy wszystkimi interesariuszami sektora. Powinny być przejrzyście opisane i zaprezentowane klientom. Powinny  być  wreszcie  rzetelnie sprawdzone i na bieżąco aktualizowane. W tym kontekście,  partnerzy projektu postawili sobie ambitny cel zbudowania nowego, wzorcowego standardu jakości dla sektorowych „Kwalifikacji  z Potrójnym E”. Osiągnięcie tego standardu potwierdzi oczekiwany poziom konkurencyjności kwalifikacji sektora usług finansowych w Europie, wyznaczając jasne odniesienie do najważniejszych, europejskich rekomendacji w zakresie kwalifikacji w Unii Europejskiej: EQF (Euopean Qualification Framework), ECVET (European Credit System for in Vocational Education and Training), oraz EQAVET  (European Quality Assurance in Vocational Education and Training).

Clemens Spoorenberg, Prezes EBTN, podkreśla: „Istotą strategii EBTN jest rozwijanie i promowanie wspólnych standardów europejskich dla edukacji, szkolenia i kwalifikacji w sektorze usług finansowych w Europie. EBTN będzie realizować ten cel poprzez opracowanie i wdrożenie sektorowego „standardu kwalifikacji z potrójnym E”. Tak rozumiemy naszą rolę wobec  naszych banków i instytucji finansowych i jesteśmy przekonani, że w ten sposób możemy skutecznie przyczynić się do odbudowy zaufania do sektora wśród klientów”.

Zainicjowany projekt ma przynieść jakościowy  rozwój  kwalifikacji sektorowych, które stworzą więcej możliwości uczenia się przez całe życie, mobilności, elastyczności i stabilności pracy dla pracowników i pracodawców na europejskim rynku. Ważnym rezultatem projektu będzie poprawa jakości systemów szkolenia  poprzez innowacyjne i praktyczne wykorzystanie istniejących europejskich rekomendacji dotyczących kwalifikacji, w tym opisanie kwalifikacji  językiem transparentnych kompetencji, powiązanych z profilami zawodowymi,  zwymiarowanie poziomu i „wielkości” kwalifikacji poprzez odniesienie do EQF i punktów ECVET, oraz wypełnienie wymagań związanych z zapewnieniem jakości, zgodnie z wytycznymi EQACVET (potrójne E).

„Naszą ambicją jest, aby „standard kwalifikacji z potrójnym E” wyznaczył najwyższy jakościowy punkt odniesienia dla kwalifikacji sektora usług finansowych w nadchodzących latach. Ten standard  ma przynieść nowy wymiar współpracy i zaufania w naszym sektorze. Chcemy, aby „kwalifikacje z potrójnym E” były istotne dla sektora, przejrzyste dla wszystkich użytkowników, niezawodne w dostarczeniu kompetencji, jakie obiecują , wspierane i wykorzystywane przez ludzi i organizacje”, przekonuje Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Koordynator Metodologiczny projektu.

Postępy prac w projekcie można śledzić  na stronie internetowej projektu: www.ebtn-triple-e.eu.