Zakończenie opracowywania wytycznych dla Standardu Triple E

The European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), europejska organizacja reprezentująca instytucje kształcenia zawodowego w sektorze bankowym, wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie "Kwalifikacje z Potrójnym E", realizowanym w ramach Programu UE Erasmus+, zakończyła opracowanie wytycznych dla Standardu Potrójnego E (Triple E). Warszawski Instytut Bankowości pełni w projekcie rolę Koordynatora Merytorycznego.

Standard Potrójnego E (Triple E) jest inicjatywą podjętą przez EBTN w celu wsparcia odbudowy zaufania w sektorze bankowym dzięki transparentnym, profesjonalnym kwalifikacjom. Standard Potrójnego E przynosi poważną zmianę w obszarze profesjonalnych kwalifikacji sektora usług finansowych w Unii Europejskiej.

Nowe kwalifikacje będą zdefiniowane poprzez efekty uczenia się, będą precyzyjnie deklarowały, co posiadacz danej kwalifikacji wie, co potrafi i jak powinien się zachować w swojej roli zawodowej. Nowe kwalifikacje będą odniesione do wystandaryzowanego poziomu pod względem zaawansowania i złożoności (odniesienie do ERK, Europejska Rama Kwalifikacji -pierwsze “E” w Potrójnym E). Będą mierzone punktami zwanymi “Triple VET credit” (odniesienie do ECVET, the European Credit System for Vocational Education and Training – drugie “E”). I na koniec, będą miały zapewnioną jakość poprzez zestaw instytucjonalnym i infrastrukturalnych wymogów opartych na EQAVET, the European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training – trzecie “E”).  

Ambicją EBTN jest, aby kwalifikacje z Potrójnym E stały się przejawami doskonałości w  potwierdzaniu i rozpoznawaniu kompetencji  profesjonalistów z europejskiego sektora usług finansowych w nadchodzących latach.

Standard Potrójnego E jest standardem jakościowym. Wskazuje, jak kwalifikacja powinna być zaprojektowana i dostarczana. Stanowi doskonały fundament dla tworzenia i rozwijania rozpoznawanych w Europie kwalifikacji. Jako propozycja akredytacyjna dla instytucji poszukujących uznania jakości dostarczanych kwalifikacji, zbiera z całej Europy istniejące najlepsze praktyki i na ich bazie tworzy jeden zintegrowany standard, który wnosi nową jakość do procesu projektowania, dostarczania i utrzymywania kwalifikacji. Standard Potrójnego E, budując na tym co już istnieje na rynku, daje wartość dodaną pracownikom sektora usług finansowych. Pomaga strukturyzować, rozwijać, aktualizować i - na koniec -komunikować nową wiedzę i umiejętności pracowników sektora do klientów, nadzorców i konkurencji.

Spełnienie standardu Triple E oznacza, że kwalifikacja z Potrójnym E jest istotna i transparentna, elastyczna i efektywna, wiarygodna i sprawiedliwa, a w sektorze są profesjonaliści, którzy sprawią, że będzie znana, wspierana i stosowana. „Najlepsza jakość jakiej możemy dostarczyć RAZEM” – to motto projektu Triple E.  

EBTN zaprezentuje Standard Potrójnego E (Triple E) 24 września 2015 podczas konferencji w Brukseli, w siedzibie Europejskiej Federacji Bankowej (EBF).

Więcej informacji na temat projektu u przedstawicieli WIB zaangażowanych bezpośrednio w projekt: Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes, Małgorzata Gromiec, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a także na stronie internetowej projektu: http://www.ebtn-triple-e.eu oraz http://ebtn-association.eu/european-projects/triple-e.

Video EBTN Triple E Project Conference - IFB >>>