Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym

Autor: Stanisław Kasiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego 
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2016
ISBN 978-83-922099-6-6

ryzyko regulacji

 

 POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY