Zespół Programu BdE

Zespół Sektorowego Projektu Bankowcy dla Edukacji:

 

Waldemar Zbytek - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za projekty edukacyjne

Urszula Szulc - Dyrektor Projektów Edukacyjnych Bankowcy dla Edukacji i BAKCYL

Katarzyna Szwedor - Koordynator Projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

Bartłomiej Majewski - Specjalista ds. projektów

Ariel Wojciechowski - Specjalista ds. promocji i współpracy z samorządami

Michał Polak

Monika Kondek

Alicja Zaczek-Żmijewska - Koordynator Projektu BAKCYL

Magdalena Więcek - Koordynator Projektu BAKCYL

 

Koordynatorzy Regionalni Projektów Edukacyjnych:

Krzysztof Ostafiński - Dyrektor Projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Agnieszka Krawczyk

Jarosław Jezierski

Mateusz Zając

Piotr Żmudzki

Marcin Wąsik - Wiszniewski


Anna Iwańska