Milion na Bank – II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów

 

 

„Milion na Bank“ – II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów

 

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi.

Konkurs ma charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Aby wygrać należy zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych. Stały podgląd sytuacji w grze pozwala kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych uczestników.

 

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca studentem.

 

Harmonogram Konkursu

 1. od 06.03.2018, godz. 00.00 do 20.03.2018  - Zgłoszenie do udziału w Konkursie i założenie konta w Grze, na stronie  https://studenci2017.gra.1milion.edu.pl.
 2. 20.03.2018 r., godz. 23:59 - Zakończenie Gry.
 3. 23.03.2018 - Ogłoszenie wyników na stronie http://www.wib.org.pl/milionnabank.
 4.  do 31 marca 2018 - wysłanie nagród laureatom.

 

Nagrody

Nagrody dla zwycięzców zostaną przyznane najlepszym trzem graczom w każdym z wyszczególnionych poniżej Regionów (o przynależności do danego Regioniu decyduje lokalizacja uczelni, na której studiuje Uczestnik Konkursu):

 1. Region Północny obejmujący województwa:pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
 2. Region Środkowo-Zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
 3. Region Południowo-Zachodni obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie
 4. Region Środkowo-Wschodni obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie
 5. Region Południowo-Wschodni obejmujący województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
 6. Region Południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie

 

Uczestnicy, którzy osiągną w danym Regionie dwa najlepsze wyniki, otrzymają następujące nagrody:

        1. miejsce w danym regionie – 500,00 zł

        2. miejsce w danym regionie – 250,00 zł

 

Trójka uczestników Konkursu (wyłoniona z grona laureatów w Regionach), którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ogólnej klasyfikacji otrzyma dodatkowo następujące nagrody:

 1.  miejsce – 3000,00 zł
 2.  miejsce – 2000,00 zł
 3.  miejsce – 1000,00 zł

 

Organizatorami Konkursu „Milion na Bank” są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ciołka 12/209, 01-402 Warszawa

milionnabank-studenci@wib.org.pl

 

 

„Milion na Bank“ – I edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów