PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
O SZKOLENIU

Studium Doradztwa Finansowego - poziom I


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Uzyskasz wiedzę na temat kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe
  • Będziesz potrafił:Nabędziesz podstawowe umiejętności budowy długoterminowej relacji z klientem
    • zdiagnozować kluczowe potrzeby klienta w głównych obszarach planowania finansowego i jego profil ryzyka
    • dopasować podstawowy pakiet produktów finansowych do potrzeb klienta, uwzględniając uwarunkowania prawne i finansowe
  • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat I stopnia z zakresu doradztwa finansowego, sygnowany przez WIB, oparty na standardach i wymogach kwalifikacyjnych wyznaczanych przez Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego, EFPA. Certyfikat jest pierwszym krokiem na drodze uzyskania certyfikatu na poziomie Europejskiego Doradcy Finansowego, EFPA EFA (European Financial Advisor).

Komu polecamy szkolenie?

Menedżerom i opiekunom klienta indywidualnego/detalicznego, zajmującym się doradztwem finansowym i sprzedażą pakietu produktów w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów. Program kończy się egzaminem.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf

Kto prowadzi szkolenie?

Eksperci z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planowania inwestycyjnego.

DRUKUJ