PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
O SZKOLENIU

Zarządzanie płynnością i strategie finansowania w świetle najnowszych wymogów regulacyjnych – wyzwania dla biznesu i systemów zarządzania


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zapoznasz się z najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi Rekomendacją P, nowymi przepisami EBA, w tym wymogami dotyczącymi ILAAP, odnośnie zarządzania płynnością i wpływu na zarządzanie rentownością produktów bankowych
 • Dowiesz się, jak przepisy Rekomendacji P łączą się  z innymi regulacjami w obszarze Europejskim  (CDRIV/CRR, wytyczne EBA) i w skali międzynarodowej (zasady Bazylejskie)
 • Zapoznasz się z podstawowymi zasadami kalkulacji wskaźników LCR i NSFR i ich wpływem na wybory biznesowe
 • Poznasz możliwe rozwiązania uwzględniania premii za płynność w wewnętrznych systemach cen transferowych
 • Dowiesz się o możliwościach powiązania wymogów regulacyjnych z określaniem poziomu tolerancji na ryzyko
 • Zyskasz możliwość porównania rozwiązań wprowadzanych we własnej instytucji z innymi bankami

 


Komu polecamy szkolenie?

 • Menedżerom i pracownikom obszaru skarbu, zarządzania ryzykiem, controllingu oraz rozwoju produktów bankowych zaangażowanych w zarządzanie ryzkiem i rentownością produktów / obszarów działania
 • Pracownikom jednostek audytu i compliance odpowiedzialnym za zgodność działalności banku w obszarze ryzyka i zarządzania finansowego

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego wykładu

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Wojciech Orliński