O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNEVademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Odpłatność: 1840 zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)