O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu

 • Makroekonomia. Podstawowe dane makroekonomiczne. Wskaźniki wyprzedzenia
 • Rynek kapitałowy - charakterystyka
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek publiczny i niepubliczny
 • Podmioty rynku publicznego - KNF, KDPW
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek pierwotny i wtórny
 • Instrumenty udziałowe: akcje
 • GPW w Warszawie SA - rodzaje zleceń na GPW (zlecenia typu stop), systemy notowań. Jak inwestować?                                    Wskaźniki giełdowe - jak je czytać
 • IPO - proces upublicznienia - krok po kroku
 • Rynek pierwotny - oferta publiczna
 • Rola doradcy prawnego w procesie IPO
 • Strategia inwestycyjna: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Podstawowe wskaźniki i pojęcia
 • Instrumenty pochodne – gra na FW20 i aktywa alternatywne
 • Instrumenty wierzycielskie (dłużne) na przykładzie obligacji i bonów skarbowych
 • Obligacje - analiza rynku obligacji pod kątem zastosowania
 • Fundusze inwestycyjne