O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Dyrektywa PSD2 i Centralna Baza Rachunków - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?


Czy banki będą zobowiązane do wysyłania e-maili i sms-ów z regulacjami? – wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-375/15 dotyczący pojęcia trwałego nośnika informacji

Zmiany wynikające z Dyrektywy PSD2 (Second Payment Services Directive) oraz Regulacyjnych Standardów Technicznych w zakresie silnego uwierzytelnienia i otwartego standardu komunikacji przygotowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

 • Jakie nowe usługi umożliwia PSD2 (m. in. sprawdzanie tożsamości, automatyzacja procesu kredytowania, menedżer finansów, szybkie przelewy, portfele elektroniczne)
 • Usługi inicjacji płatności (PIS)
 • Usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)
 • Czy będzie można wydać jedną kartę płatniczą do rachunków w kilku czy kilkunastu różnych bankach?
 • Czy powróci możliwość „zakładania konta przelewem”?
 • Które podmioty będą musiały udostępnić interfejs komunikacyjny a które będą mogły z niego korzystać?
 • Jakie informacje i o  których rachunkach banki będą zobowiązane uzyskiwać? – pojęcie rachunku płatniczego
 • Zmiana zakresu przedmiotowego dyrektywy – transakcje one-leg, both-leg
 • Zasady odpowiedzialności dostawców za transakcje nieuprawnione
 • Silne uwierzytelnienie klienta
 • Rozstrzyganie sporów dostawca – użytkownik
 • Nowe reguły – ograniczenie wyłączenia „treści cyfrowe”, wyłączenie „agencyjne”, niezależni operatorzy bankomatów
 • Jaki będzie wspólny interfejs komunikacyjny powstały w wyniku prac w Związku Banków Polskich?
 • Jakie zmiany operacyjne będą konieczne po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jakie zmiany regulacji umownych będą wymuszały postanowienia PSD2 i RTS EUNB?

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków – szanse i zagrożenia dla Banków?

 • Cel wprowadzenia Centralnej Bazy Rachunków?
 • Czy powstanie Centralna Europejska Baza Rachunków?
 • Obowiązki banków w zakresie zgłaszania poszczególnych produktów – czy banki będą zobowiązane do raportowania każdego produktu  (skrytki bankowe, IKE, IKZE, produkty inwestycyjne oparte na ubezpieczeniach)?
 • Jakie podmioty będą uprawnione do korzystania z CBR?
 • Jak można wykorzystać CBR w operacyjnej działalności banków?