O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania!

Przepisy Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń a przepisy Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD)

Definicje przyjęte w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

Zakres stosowania Ustawy

Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń. Kto może wykonywać działalność dystrybucyjną? Na czym polega dystrybucja ubezpieczeń?

Zasady wykonywania czynności dystrybucyjnych

Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, jako dystrybutora

Ustandaryzowany dokument według przepisów ustawy (treść, doręczenie)

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Wynagrodzenie dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne, w tym zasady kształtowania wynagrodzenia

Zawieranie ubezpieczeń grupowych w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Reklamacje w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Doskonalenie zawodowe

Nadzór nad dystrybucją i sankcje