30 lat WIB


Rozwój rynku finansowego w Polsce po przemianach politycznych i gospodarczych roku 1989, poza reorganizacją i rozwojem dotychczasowych instytucji oraz tworzeniem nowych, odpowiadających wyzwaniom nowej rzeczywistości, wymagał również wzmożonych działań analityczno-szkoleniowych, wspierających tę transformację. Nowe okoliczności zmobilizowały wiele środowisk sektora finansowego do organizowania specjalistycznych jednostek zajmujących się wzmacnianiem kompetencji swoich pracowników. Jedną z takich instytucji stała się, działająca już od 30 lat, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.


30 lat WIB

5 stycznia 1993 roku – przedstawiciele 8 banków-fundatorów oraz Związku Banków Polskich powołali do życia fundację, która od samego początku realizowała misję działania na rzecz rozwoju nowoczesnego i efektywnego rynku usług finansowych w Polsce. Dziesiątki tysięcy wyszkolonych pracowników sektora finansowego, liczne badania i analizy obejmujące całość problematyki rynkowej, współpraca z setkami partnerów, w tym wieloma uczelniami i instytucjami publicznymi, a od 10 lat ponadsektorowe, ogólnopolskie działania edukacyjne. Tak najkrócej można podsumować ostatnie 30 lat „wypalania cegiełki” WIB dołożonej do budowy bezpiecznego, nowoczesnego i stabilnego rynku finansowego w Polsce. W tych pracach uczestniczyło wiele znakomitych postaci i setki liderów oraz dziesiątki, a może nawet setki tysięcy, pracowników tego sektora.

Dziś, Warszawski Instytut Bankowości to ceniona instytucja, dysponującą zróżnicowaną ofertą szkoleniową i certyfikacyjną. Na forum Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego dba o rozwój kompetencji i dostosowanie krajobrazu usług finansowych w Polsce do potrzeb i wyzwań przyszłości.

Fundacja jest także ważnym głosem w dyskusji na temat edukacji finansowej polskiego społeczeństwa – realizując, dzięki wsparciu całego sektora bankowego, jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie - „Bankowcy dla Edukacji”. Docierając rocznie do prawie 400 000 dzieci i młodzieży oraz współpracując z wieloma instytucjami, w tym uczestnicząc w pracach roboczego zespołu zajmującego się problematyką edukacji ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, Warszawski Instytut Bankowości stara się mieć realny wpływ na poziom wiedzy finansowej Polaków.

Ważnym elementem budowania i rozwoju rynku finansowego było, jest i będzie znajdowanie odpowiedzi na istniejące wyzwania poprzez właściwą diagnozę problemów i propozycje ich rozwiązań. Dlatego, aktywność szkoleniowo-edukacyjna wspierana jest przez szeroką działalność analityczno-badawczą, opartą o współpracę nauki z biznesem w ramach Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM oraz Programu Analityczno-Badawczego WIB.

Rozpoczynamy 30. rok funkcjonowania naszej Fundacji. Dziękując wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nas przez te wszystkie lata, a w szczególności całemu środowisku bankowemu ze Związkiem Banków Polskich, deklarujemy kontynuowanie i rozwijanie Misji Warszawskiego Instytut Bankowości jaką był, jest i będzie stały rozwój wiedzy i umiejętności pracowników sektora finansowego w służbie klientom oraz edukacja finansowa obywateli i motywowanie ich do uczenia się przez całe życie.

Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości