Edukacja


Jednym z kluczowych obszarów działalności WIB jest szeroko rozumiana edukacja finansowa. To niezwykle ważna dziedzina na każdym etapie życia człowieka, a zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że jej obszar tematyczny stale się powiększa.

Finanse osobiste, oszczędzanie, kredyty i pożyczki, cyberbezpieczeństwo, przedsiębiorczość czy inwestowanie – to elementy, których znajomość pozwala bezpiecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

WIB swoją aktywność, w tym zakresie rozpoczął w 2012 r. od uruchomienia dwóch projektów –Projektu BAKCYL dla dzieci i młodzieży oraz Ligi Akademickiej FinSim (d. Banrisk) dla studentów. Od 2016 r. Fundacja realizuje jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie - Program „Bankowcy dla Edukacji”, którego celem jest popularyzacja wśród uczniów, studentów i seniorów podstaw praktycznej wiedzy finansowej.

Dziś, działalność edukacyjna WIB to kilkanaście projektów, zróżnicowanych pod kątem grup odbiorców, form i częstotliwości realizacji. Łącznie uczestniczy w nich ponad 800 podmiotów – od instytucji publicznych, JST, banków i innych instytucji sektora finansowego, przez uczelnie i szkoły, po organizacje pozarządowe i media.

źródło: Europejska Federacja Bankowa