Szkolenia


Świat przyszłości, do którego przygotowywaliśmy się krok po kroku, nagle się wydarzył. Obrazy z raportów „Praca przyszłości” mamy tu i teraz. Doświadczamy „nauki w boju”. Jak przepowiadał A. Tofler podstawową umiejętnością 21. wieku będzie: STALE UCZYĆ SIĘ, ODUCZAĆ I UCZYĆ NOWYCH RZECZY.

Warszawski Instytut Bankowości zaprasza do stałego UCZENIA SIĘ i potwierdzania swoich kompetencji CERTYFIKATAMI. Dla rozwoju zawodowego, osobistego i dla zatrudnienia. W klasie oraz z #WIBmobilny: zdalnie, z każdego miejsca, o każdej porze.

Wysokiej jakości szkolenia, symulacje, certyfikaty i kursy e-learningowe dla bankowców i finansistów, dla wielu ról i specjalizacji zawodowych oraz dla studentów:

  • Doradztwo i rynki finansowe

  • Dystrybucja ubezpieczeń

  • Kredyty hipoteczne

  • Cyber/Bezpieczeństwo

  • Zarządzanie ryzykiem

  • Gra symulacyjna FINSIM4.0

Co proponujemy?


  • Podniesienie praktycznych umiejętności oraz wypełnienie wymagań regulacyjnych

  • Kursy krótkie i dłuższe szkolenia przygotowujące do certyfikacji

  • W klasie i zdalnie

  • Różne poziomy

Nasze referencjeBlisko 30 lat doświadczenia

Blisko 70 000 absolwentów naszych szkoleń, studiów i certyfikacji

Najlepsi trenerzy na rynku

Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Koordynator projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego

Polskie i międzynarodowe akredytacje: EBTN, EFPA, ZBP, PIFS

Standard SUS 2.0

Więcej informacji