Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego” został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W Radzie reprezentowanych jest 35 podmiotów, w tym banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego, partnerzy społeczni, firmy szkoleniowe oraz instytucje publiczne.

Sektor finansowy, jako pierwszy sektor polskiej gospodarki, zainicjował działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji w celu lepszego dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do szybko zmieniającego się środowiska pracy, nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Aktualnie działa 17 sektorowych rad ds. kompetencji w Polsce.

Głównymi wyzwaniami Rady są m.in.:


  • rozwój profesjonalnych standardów nabywania i potwierdzania kompetencji zawodowych,

  • ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora,

  • umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego,

  • zwiększenie konkurencyjności polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim.


Więcej o Radzie