Publikacje


Raport Bilans Kapitału Ludzkiego


Raport podsumowuje pierwsze z badań branżowych i został poświęcony analizie funkcjonowania i potrzebom sektora finansowego.

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego


Raport definiuje niezbędne kierunki rozwoju cyfrowych kompetencji osób pracujących w bankowości, wymuszone zarówno przez zmiany technologiczne, jak i oczekiwania oraz potrzeby konsumentów.

Raport PAB-WIB - 2021.01 - Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza

Raport PAB-WIB: Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza


Raport opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego WIB podejmujący zagadnienia oszczędzania i długoterminowego inwestowania oraz diagnoza potrzeb polskich gospodarstw domowych w zakresie doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

Album programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji"


Album na temat jednego z największych w Europie sektorowych programów edukacji finansowej - "Bankowcy dla Edukacji" wydany z okazji jubileuszu 5-lecia jego uruchomienia przez WIB.

Poziom Edukacji Finansowej Polaków


Wspólne badanie WIB i Fundacji GPW zaprezentowane podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Płatności Bezgotówkowe Oczami Polaków


Badanie realizowane w ramach Kampanii Warto Bezgotówkowo, które przedstawia...

Raport PAB


Raport opublikowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego poświęcony zagadnieniom certyfikacji cyberbezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem położonym na sektor bankowy.

Dodatek DGP


Specjalny dodatek prasowy dla studentów do ogólnopolskiego wydania przygotowany we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, a w nim m.in. analiza sytuacji finansowej polskich studentów i prognoza nowej, post-covidowej rzeczywistości na uczelniach.

Raport
#Cyberbezpieczny portfel


Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.

Raport
#Portfel Studenta


Cykliczna publikacja wydawana w ramach projektu „Aktywny Student”. W Raporcie porównujemy koszty studiów na najlepszych uczelniach świata, a także średnie płace dla absolwentów polskich uczelni w rok po uzyskaniu dyplomu

Raport
#InfoSenior


Raport poświęcony sytuacji społeczno-ekonomicznej seniorów w Polsce. Oprócz analizy najważniejszych danych w tym zakresie, zapytaliśmy seniorów o ich zwyczaje finansowe, sposób korzystania z produktów bankowych oraz wiedzę z obszaru możliwych zagrożeń związanych z posiadanymi przez nich oszczędnościami

Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce


Monografia wpływu polityki decydentów na polski sektor bankowy w wymiarze makroekonomicznym i sektorowym.

Aktywny Student


Biuletyn wydawany na każdy semestr roku akademickiego, który w formie online i papierowej trafia do kilkunastu tysięcy studentów w całej Polsce. Znajduje się w nim treści edukacyjne, poradnikowe i inspiracyjne.

Aktywny Senior


Biuletyn, który w przystępny sposób podejmuje tematykę szczególnie ważną dla seniorów jak m.in. bezpieczeństwo finansowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i tożsamości.