Publikacje


Raport z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” - edycja V - styczeń 2024

Raport z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” - edycja V - styczeń 2024


Badanie „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” zrealizowano w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” i Projektu „Aktywny Senior” na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości pod patronatem Związku Banków Polskich.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2023”

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”


Badanie w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”.

Poziom Edukacji Finansowej Polaków - Raport - marzec 2024

Poziom Edukacji Finansowej Polaków


Wspólne badanie WIB i Fundacji GPW prezentowane podczas corocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Program Sektorowy

Album programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji"


Album na temat jednego z największych w Europie sektorowych programów edukacji finansowej - "Bankowcy dla Edukacji" - wydany z okazji jubileuszu 5-lecia jego uruchomienia przez WIB.

Aktywny Senior - nr 7 - 2023/2024

Aktywny Senior


Biuletyn, który w przystępny sposób podejmuje tematykę szczególnie ważną dla seniorów jak m.in. bezpieczeństwo finansowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i tożsamości.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża finansowa. Raport podsumowujący II edycję badań realizowanych w latach 2020-2021

Raport Bilans Kapitału Ludzkiego


Raport podsumowuje drugie z badań branżowych w celu wypracowania rekomendacji dla systemu kształcenia i procesów rozwojowych w branży finansowej w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na zmieniającym się rynku pracy.

ZBP: Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2022

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2022


30. doroczny raport środowiska bankowego, oceniający kondycję sektora bankowego, warunki ekonomiczne działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość. Publikacja przygotowana przez ekspertów ZBP, a wydana przez WIB.

Gospodarka-Bankowość-Edukacja oczami rektorów polskich uczelni - Wydanie Specjalne Miesięcznika Finansowego BANK pod patronatem WIB

Gospodarka-Bankowość-Edukacja oczami rektorów polskich uczelni


Wydanie Specjalne Miesięcznika Finansowego BANK pod patronatem WIB

Płatności Bezgotówkowe Oczami Polaków


Badanie realizowane w ramach Kampanii Warto Bezgotówkowo, które przedstawia...

Raport PAB


Raport opublikowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego poświęcony zagadnieniom certyfikacji cyberbezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem położonym na sektor bankowy.

Dodatek DGP i WIB na początek roku akademickiego 2022/2023

Dodatek DGP


Specjalny dodatek prasowy dla studentów do ogólnopolskiego wydania przygotowany we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, a w nim m.in. analiza sytuacji finansowej polskich studentów w kontekście ostatniego roku i decyzji o kontynuowaniu nauki w formie zdalnej na podstawie szóstego już Raportu „Portfel Studenta”.

Raport
#Cyberbezpieczny portfel


Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.

Raport „Portfel Studenta 2023” - Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości

Raport
#Portfel Studenta


Cykliczna publikacja wydawana w ramach projektu „Aktywny Student”. W Raporcie porównujemy koszty studiów na najlepszych uczelniach świata, a także średnie płace dla absolwentów polskich uczelni w rok po uzyskaniu dyplomu

Zrozumieć inflację i stopy procentowe – wszystko, co musisz wiedzieć o stopach procentowych i ich wpływie na kredyty hipoteczne i nie tylko

Poradnik Konsumenta
Zrozumieć inflację


Poradnik konsumenta: Zrozumieć inflację i stopy procentowe – wszystko, co musisz wiedzieć o stopach procentowych i ich wpływie na kredyty hipoteczne i nie tylko

Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce


Monografia wpływu polityki decydentów na polski sektor bankowy w wymiarze makroekonomicznym i sektorowym.

Aktywny Student - nr 9 - 2021/2022

Aktywny Student


Biuletyn wydawany na każdy semestr roku akademickiego, który w formie online i papierowej trafia do kilkunastu tysięcy studentów w całej Polsce. Znajduje się w nim treści edukacyjne, poradnikowe i inspiracyjne.