Historia


Warszawski Instytut Bankowości (WIB) został utworzony w 1993 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i banków-fundatorów. Od początku, działamy na rzecz rozwoju i wypracowywania rozwiązań, służących klientom, pracownikom i instytucjom finansowym.

WIB jako jeden z liderów kształcenia kadr bankowych w Polsce, od pierwszych lat działalności realizował projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji bankowców i jakości praktyk rynkowych instytucji finansowych. Z różnorodnych szkoleń skorzystało już ponad 67 tys. osób. Pracują w bankach, firmach ubezpieczeniowych, innych instytucjach finansowych. Wiele z nich trafiło do kadry menadżerskiej polskiego sektora finansowego.

W ostatnich latach, WIB wszedł na ścieżkę dynamicznego rozwoju, rozwijając dotychczasowe projekty i inicjując nowe. Było to możliwe dzięki wsparciu m.in. kluczowych partnerów – ZBP, banków i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Efektem tego w latach 2016-2019 było m.in.:

 • uruchomienie nowych projektów edukacyjnych, w tym Programu „Bankowcy dla Edukacji” i rozwój Projektu BAKCYL,

 • rozwój oferty szkoleniowej i kursów e-learningowych w obszarach regulowanych,

 • koordynacja prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego,

 • zainicjowanie Programu Analityczno-Badawczego.

 
1993
1994
1997
1999
2003
2004
2008
2009
2012
2013
2016
2019

Przedstawiciele 8 banków: PKO BP S.A., Pekao S.A., Banku Handlowego w Warszawie S.A., Powszechnego Banku Kredytowego S.A., Banku Zachodniego S.A., Powszechnego Banku Gospodarczego S.A., Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A., Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. oraz Związku Banków Polskich podpisują akt założycielski ustanawiający Fundację WIB.

Inauguracja I edycji Studium Bankowości WIB - programu realizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

WIB staje się pełnoprawnym członkiem European Banking Training Network - organizacji zrzeszającej wiodące instytucje szkolenia bankowego w Europie

Szkolenie z oferty WIB z powodzeniem kończy uczestnik nr 10 000

WIB obchodzi jubileusz 10-lecia założenia, a na zaproszenie Instytutu do Polski przyjeżdża światowej sławy ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym - profesor Edward I. Altman.

Zakończenie trzyletnich prac nad Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB, którego certyfikacja zostaje decyzją ZBP zintegrowana z Systemem Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy WIB i European Financial Planning Association (EFPA) – największego zawodowego stowarzyszenia planistów i doradców finansowych w Europie. Instytut staje się oficjalnym przedstawicielem EFPA w Polsce.

Podpisanie aktu notarialnego i powołanie przez WIB, Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Inauguracja projektów edukacyjnych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim tj. BAKCYL oraz Konkursu BANRISK – Liga Akademicka (obecnie: FinSim)

WIB powołuje Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego – ALTERUM

WIB rozpoczyna koordynację prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, a z inicjatywy ZBP i banków uruchamia Program sektorowy "Bankowcy dla Edukacji"

WIB otrzymuje godło „Teraz Polska” za efekty Programu „Bankowcy dla Edukacji” i uruchamia Program Analityczno-Badawczy.

O WIB


MISJĄ Warszawskiego Instytut Bankowości od 30 lat jest stały rozwój wiedzy i umiejętności pracowników sektora finansowego w służbie klientom, dla utrzymania potencjału zatrudnienia, konkurencyjności polskich banków i firm inwestycyjnych oraz wzmocnienia stabilności sektora finansowego. Edukujemy finansowo obywateli. Motywujemy ludzi i organizacje do uczenia się przez całe życie.

Swoje inicjatywy w działalności szkoleniowej, edukacyjnej i analityczno-badawczej koncentrujemy w trzech obszarach:

 • rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników sektora finansowego i kandydatów do pracy,

 • edukacji obywateli w obszarze finansów, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa,

 • analiz i badań w obszarze bankowości, nowoczesnych technologii i edukacji.

WIZJĄ Warszawskiego Instytutu Bankowości jest przekazywanie ugruntowanej wiedzy o ekonomii, finansach, gospodarce i nowoczesnych technologiach, kształtowanie kompetencje oraz rozwój odpowiednich do potrzeb i wymagań społeczeństwa umiejętności, dzięki zapewnieniu wiarygodnej, kompleksowej i sprofilowanej oferty dla wszystkich grup naszych odbiorców.

WARTOŚCI, jakimi się kierujemy to:

 • praca oparta na kompetencjach,

 • uczenie się przez całe życie

 • rzetelność jako postawa,

 • współpraca jako podstawa sukcesu,

 • otwartość na dialog.

Rada Fundacji


Nadzór nad funkcjonowaniem Warszawskiego Instytutu Bankowości sprawuje Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna. Radę Fundacji tworzą wskazani przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Bank BPH S.A.

 • Bank Pekao S.A.

 • Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 • PKO Bank Polski S.A.

 • Związek Banków Polskich

Zarząd


Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu


Od ponad 10 lat związany z projektami edukacyjnymi sektora bankowego; współtwórca struktur Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz projektów w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami, w tym Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" i Programu "Bankowcy dla Edukacji"; inicjator współpracy w zakresie edukacji finansowej sektora bankowego z ponad 400 jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce; Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Mariola Szymańska

Wiceprezes Zarządu


Menadżer zarządzający z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju pracowników sektora usług finansowych; koordynator dużych projektów międzynarodowych w zakresie budowy nowoczesnych standardów zawodowych i kwalifikacji w sektorze finansowym; pełniła ważne funkcje w m.in. European Bank and Financial Services Training Network; pomysłodawca i współautor Projektu Edukacji Finansowej BAKCYL; obecnie Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego; Prezes EFPA Polska i Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa.

Michał Polak

Wiceprezes Zarządu


Od 2015 r. związany ze Związkiem Banków Polskich (obecnie jako Koordynator ds. Edukacji Ekonomicznej); odpowiedzialny za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i działania wizerunkowe kluczowych sektorowych programów edukacji finansowej; swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży PR, ze szczególnym naciskiem na sport i CSR; wcześniej współpracował z m.in. redakcjami III Programu Polskiego Radia i TVP; doktorant na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół


Warszawski Instytut Bankowości tworzy zespół ludzi kompetentnych, aktywnych i otwartych na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Nasi pracownicy i współpracownicy cechują się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, dobrą organizacją pracy i zdolnością łączenia kreatywności z efektywnością w działaniu. Za wszystkimi osiągnięciami i sukcesami realizowanych projektów w blisko 30-letniej historii WIB zawsze stali ludzie – to właśnie oni od zawsze stanowią nasz największy kapitał.
 

Zespół ds. szkoleń


Skład zespołu:

 • Joanna Grobelny

 • Aleksandra Białach

 • Aleksandra Zwyrtek-Kamińska

 
Zespół ds. projektów edukacyjnych


Skład zespołu:

 • Bartłomiej Chlabicz
 • Aleksandra Czyrkowska
 • Oskar Drabent
 • Krzysztof Droździel
 • Marta Jaros
 • Monika Jaworska
 • Patryk Gąsior
 • Filip Górski
 • Maja Kapturowska
 • Jakub Leja
 • Hubert Leśniak
 • Marta Ostafińska
 • Krzysztof Ostafiński
 • Oskar Pardyak
 • Magdalena Skwarska
 • Michał Szurmak
 • Marcin Wąsik-Wiszniewski
 • Magdalena Więcek
 • Mateusz Zając
 • Joanna Zimoląg-Myczkowska
 • Piotr Żmudzki

 
Zespół ds. badań i analiz


Skład zespołu:

Program Analityczno-Badawczy

 • dr Andrzej Banasiak

 • Agnieszka Nierodka
 • dr Tomasz Pawlonka

Ośrodek Badań i Analiz ALTERUM

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

 • dr hab. Lech Kurkliński

 
Biuro WIB


Skład zespołu:

 • Renata Dzięgielewska

 • Tomasz Jankowski

 • Piotr Zgódka

 
 

Nagrody i wyróżnienia


We wszystkich podejmowanych inicjatywach Warszawskiego Instytutu Bankowości, niezależnie od grupy docelowej realizowanych działań, szczególne miejsce zajmuje dbałość o rozwój kapitału ludzkiego. W tym celu wykorzystujemy i dostosowujemy narzędzia projektowe i formy realizacji, odpowiadające potrzebom naszych odbiorców. Ta elastyczność to kluczowy element wysokiej jakości naszych działań. Jest ona doceniana przez otoczenie społeczno-gospodarcze, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich znajdują się m.in.:
 

 • Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów, 2022

  za realizację Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży „Bakcyl”;
   

 • Nagroda Parlamentu Studentów RP - Pro Juvenes, 2021

  w kategorii „Działania CSR”;
   

 • Wyróżnienie Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, 2020

  za projekt kampanii edukacyjnej „Seniorze – spotkajmy się w sieci”;
   

 • Godło „Teraz Polska”, 2019

  w kategorii „Usługi”, za „realizację Programu „Bankowcy dla Edukacji”;
   

 • Wyróżnienie Europejskiej Federacji Bankowej, 2019

  w kategorii „Best Qualifier”, za „poziom organizacji krajowego etapu Europejskiego Quizu Finansowego”;
   

 • Nagroda Parlamentu Studentów RP - Pro Juvenes, 2019

  w kategorii „Wsparcie i rozwój środowiska studenckiego”, za „ideę i rozwój inicjatywy Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich”;
   

 • Nagroda Forum Uczelni Technicznych, 2019

  w kategorii „Instytucja wspierająca działalność studencką”;
   

 • Nagroda Parlamentu Studentów RP - Pro Juvenes, 2018

  w kategorii „NGO”, za „wkład w rozwój środowiska studenckiego i działalność na rzecz mediów akademickich”;
   

 • Nagroda Parlamentu Studentów RP - Pro Juvenes, 2017

  w kategorii „Prostudencki projekt edukacyjny”, za „realizację Programu „Bankowcy dla Edukacji””;
   

 • Laureat Konkursu „Liderzy Świata Bankowości”, 2014

  w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, za „realizację Projektu BAKCYL”;
   

 • Nagroda EBTN Awards, 2012

  za „stałe i cenne wsparcie działań EBTN przez WIB oraz zrozumienie i umiejętność przekształcania różnorodności członków EBTN we wspólne europejskie cele”.