Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - SRK-SF
4. Doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020 ONLINE
1 grudnia, 2020
Program Analityczno-Badawczy WIB
Webinarium PABWIB: „Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu”
2 grudnia, 2020