European Money Quiz - EMQ
Za nami finał European Money Quiz 2022!
13 maja, 2022
AduAkcja - CFA Society Poland - Fundacja GPW - Bankowcy dla Edukacji BDE - Franklin Templeton
Poznaliśmy laureatów konkursu Krzyżówka z EduAkcją!
19 maja, 2022