Ogólnopolski Test wiedzy Cyber Geniusz Uczeń to połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chcemy obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości przyszłej kariery zawodowej, dać szansę zmierzyć się z innymi i wyłonić największe talenty w dziedzinie cyber!

Test wiedzy Cyber Geniusz Uczeń jest realizowany w ramach projektu edukacyjnego Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni.

Test wiedzy Cyber Geniusz Uczeń składa się z etapu I oraz etapu II, który będzie jednocześnie finałem Testu wiedzy polegających na rozwiązaniu testu zawierającego pytania wielokrotnego wyboru typu zamkniętego, opracowanego i udostępnionego do rozwiązania przy stanowisku komputerowym w miejscu przebywania Uczestnika.

Formuła:

Test wiedzy odbywa się w formule zdalnej za pośrednictwem aplikacji internetowej Testportal.

Harmonogram Testu:

15-22.05.2022 r. – Rejestracja uczestników

23-29.05.2022 r. – I etap

6.06.2022 r. – II etap = Finał

Uczestnicy:

Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych

Nagrody:

Za zajęcie I, II albo III miejsca w Teście wiedzy Cyber Geniusz Uczeń do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów o wartości 500 zł, 300 zł i 100 zł. Dla 10 najlepszych uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne upominki!

Jak przystąpić do Testu?

Wejdź na stronę cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy i w dniach 15-22.05.2022 r. najedź na kafelek o nazwie Rejestracja i wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Organizatorem Testu wiedzy Cyber Geniusz Uczeń jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy

Kontakt: cybergeniusz@wib.org.pl