Poznaliśmy laureatów konkursu „Ekonomia na wesoło”
Poznaliśmy laureatów konkursu „Ekonomia na wesoło”
17 kwietnia, 2023
Warszawski Instytut Bankowości - od 1 stycznia 2023 roku - uruchamia stały projekt wspierający nauczycieli i szkoły wdrażające nowy przedmiot „Biznes i Zarządzanie”
Cykl konferencji i seminariów dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanych z wprowadzeniem nowego przedmiotu biznes i zarządzanie (aktualizacja harmonogramu)
9 maja, 2023