Aktualności


4 lipca, 2018

Podpisanie porozumienia z Uczelnią Łazarskiego

Już teraz #WIB oferuje za pośrednictwem BUR szkolenia i kursy e-learningowe z dofinansowaniem! Z dofinansowania mogą korzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).
9 maja, 2018

Młodzi Polacy zwycięzcami Europejskiego Quizu Finansowego

Dwóch Polaków - Emilian Ptak i Paweł Rozbejko byli najlepsi wśród 40 000 uczniów z 25 krajów w Europie, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji Europejskiego Quizu Finansowego.
29 grudnia, 2017

Bankowcy dla Edukacji w 2017 r.

Jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji” został wyróżniony w XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”
25 listopada, 2017

Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” doceniony przez Parlament Studentów RP

Podczas jubileuszowej V Gali Nagród Studenckich ProJuvenes przyznano nagrody dla najbardziej aktywnych studentów, ich inicjatyw oraz osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi.
20 czerwca, 2017

Pomagamy się Rozwijać od 25 lat!

To ćwierć wieku naszej intensywnej pracy na rzecz wsparcia edukacyjnego polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki. Jako fundacja powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni, że możemy uczestniczyć w wielkiej sprawie budowy nowej rzeczywistości i jakości sektora finansowego w Polsce.
30 stycznia, 2017

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

30 stycznia br. w Brzegu (woj. opolskie) podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a średniej wielkości samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Brzeg.
15 grudnia, 2016

Wrocław pierwszym miastem, które podpisało porozumienie dla edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów i seniorów

15 grudnia br. we Wrocławiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Wrocław.
12 grudnia, 2016

Pierwsze posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym, w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń.
6 lipca, 2016

Szkolenia WIB w Bazie Usług Rozwojowych

Już teraz #WIB oferuje za pośrednictwem BUR szkolenia i kursy e-learningowe z dofinansowaniem! Z dofinansowania mogą korzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).
Wielkość czcionek
Duży kontrast