KLS - VII spotkanie Klubu Liderów Studenckich - Monika Fedorczuk, ekspertka w zakresie rynku pracy
VII spotkanie Klubu Liderów Studenckich za nami!
6 lipca, 2022
Raport - „Cyberbezpieczny Portfel” - Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP)
Polacy w cyberprzestrzeni ufają bankom, są coraz bardziej świadomi, ale wyzwaniem jest ochrona przed dezinformacją
21 lipca, 2022